Gebruiksvoorwaarden

Recht op gebruik

Met de aanschaf van de producten van All Electric Home verkrijgt u het eigendoms- en gebruiksrecht van de geleverde goederen. Dit recht gaat over naar u zodra All Electric Home B.V. het bij behorende bedrag heeft ontvangen op haar bankrekening. Wij wensen u veel plezier en gemak van deze producten.

Verboden te kopieren

Het is verboden om informatie, tekeningen, ontwerpen of producten in enige vorm te kopieren en / of te verspreiden. Alle rechten blijven m.u.v. het recht op gebruik bij All Electric Home B.V.

Geen rechten ontlenen.

All Electric Home B.V. spant zich in om alle informatie actueel, juist en volledig weer te geven. De informatie is informatief en richtinggevend. U kunt verder geen rechten aan deze informatie verlenen.

All Electric Home B.V. bevestigd hierbij alle mogelijke inspanningen te verrichten ter voorkoming van fouten en / of onjuistheden.